Agrotermeko

AGROTERMEKO  je zvanični regionalni predstavnik firme DVO ( GHD Inc.), vodeće američke kompanije za proizvodnju anaerobnih digestora za tretman organskog otpada i proizvodnju biogasa.

Prvi digestor u Srbiji

Prvi Anaerobni Digestor za tretman organskog otpada i proizvodnju biogasa, izgrađen je u Srbiji, prema tehnologiji kompanije DVO (GHD Inc.) pušten je u rad Marta 2012 godine na farmi muznih krava mlekare ’’Lazar’’ u Blacu.

Supstrati koji se koriste kao ulazna sirovina za tretman u digestoru i proizvodnju biogasa su: stajnjak sa govedarske farme, surutka kao nusproizvod procesa prerade mleka i biomasa.

Proizvedeni biogas iz digestora dalje se koristi za proizvodnju struje u generatorskom setu kapaciteta 1 MWel. Proizvedena električna energija se prodaje po stimulisanim cenama (feed-in tariff).