Reference

Biogas / EKOlogija

USAID Srbija – Agrobiznis Projekat Izrada Studija izvodljivosti za implementacju DVO anerobno digestorskih sistema na farmama i klanicama u Srbiji
Mlekara Lazar Plasman tehnologije DVO anaerobno digestorskih sistema i upravljanje projektom.Proizvedeni biogas u anaerobno digestorskom sistemu se sagoreva u gasnom motor/ generatorskom setu kapaciteta 1 MW električne energije.

AGROnomija / Poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republika Srbija Konsultantske usluge pri implementaciji DREPR – projekta finansiranog od strane GEF/Svetska banka.Upravljanje organskim otpadom/stajnjakom na farmama goveda i svinja u Srbiji
USAID – Agrobiznis Projekat Konsultantske usluge pri izradi Procene količina klaničnog otpada, mogućnosti sakupljanja i upravljanje klaničnim otpadom u Srbiji

 TERMonergetika

Utva Pančevo Izrada projektno – tehničke dokumentacije remonta vrelovodnog kotla kapaciteta 20 MW
Energetika Loznica Izrada projektno – tehničke dokumentacije sanacije i rekonstrukcije parnog kotlovskog postrojenja kapaciteta 2×12 t/h
Rafinerija nafte Beograd Izrada projektno – tehničke dokumentacije sanacije parnog kotlovskog postrojenja kapaciteta 16 t/h