Prednosti AD sistema

Prednosti korišćenja anaerobno digestorske tehnologije

  • Proizvodnja električne energije iz dobijenog biogasa i prodaja dobijene el. energije po subvencionisanim cenama,
  • Korišćenje otpadne toplote iz generatora za grejanje farme/preduzeća i drugih potreba u cilju uštede fosilnih goriva,
  • Tretman otpada i otpadnih voda u cilju zaštite životne sredine.
  • Korišćenje dobijene čvrste frakcije nakon digestije i separacije otpada kao prostirka na farmama goveda,
  • Korišćenje dobijene čvrste faze kao visokokvalitetno đubrivo za đubrenje povrća, cveća i sl. u plastenicima i staklenicima,
  • Prodaja čvrste faze, u pakovanjima, kao đubrivo za cveće
  • Koršćenje dobijene tečne frakcije nakon digestije i separacije otpada kao tečno đubrivo za navodnjavanje useva,
  • Prodaja karbon kredita (CDM) na tržištu koji može biti značajan izvor prihoda.