Prednosti DVO tehnologije

Prednosti korišćenja DVO  Inc. AD sistema

 

Garantovano vreme zadržavanja materije u digestoru =  maksimalna razgradnja otpada i povećana proizvodnja biogasa
Smanjene dimenzije digestora u odnosu na uobičajene digestorske sisteme =  jeftiniji građevinski radovi
 Smanjena sopstvena potrošnja celokupnog postrojenja =  do 7% proizvedene električne energije za sopstvene potrebe (parazitska potrošnja)
Zahvaljujući jedinstvenom patentranom konceptu tretmana otpada u digestoru ne postoje rotacioni delovi =  izrazito niski troškovi održavanja
Jednostavno rukovanje sistemom =  15 minuta dva puta dnevno provera rada sistema
Maksimalna razgradnja organskog otpada u digestoru i separacija digestata =  Čvrsta faza, koristi se kao prostirka na govedarskim farmama bez korišćenja slame + Tečna faza sa minimalnim udelom organskog azota koristi se za navodnjavanje i prihranjivanje useva