Delatnost

AGROTERMEKO opis delatnosti

 • Promocija i plasman tehnologije DVO anaerobnih digestora i upravljanje projektima
 • Upravljanje organskim otpadom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
 • Upravljanje poslovima na poljoprivrednim gazdinstvima srednjih i velikih kapaciteta
 • Izrada Planova upravljanja nutrijentima na farmama (Nutrient management plan) na osnovu analize zemljšta i đubriva i setvene strukture
 • Sagledavanje ambijentalnih uslova i saveti za poboljšanje načina držanja životinja na farmama
 • Upravljanje ekološkim projektima
 • Sagledavanje energetskih potreba preduzeća i mere poboljšanja energetske efikasnosti
 • Izrada projekata kotlarnica i termotehničkih instalacija
 • Promocija ideje kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije
 • Ušteda primanog goriva u industrijskim i kotlarnicama za grejanje i ušteda energije u tehnološkim procesima
 • Upravljanje projektima izgradnje industrijskih i poljoprivrednih objekata