Ispitivanje „nultog stanja“ životne sredine

Agrotermeko organizuje ispitivanja „nultog (ili zatečenog) stanja“ životne sredine u okolini lokacija na kojima se planira ili obavlja određena aktivnost (proizvodnja, izgradnja, eksploatacija, tretman, itd). Ova ispitivanja su najčešće neophodna u procesu izrade Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Ispitivanja„nultog stanja“ životne sredine, u zavisnosti od vrste planirane aktivnosti i lokacijskih karakteristika, mogu da obuhvataju merenje kvaliteta vazduha, kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, kvaliteta zemljišta, merenja nivoa komunalne buke, merenje elektromagnetnog i radioaktivnog zračenja.

Cilj ispitivanja „nultog stanja“ je definisanje stanja životne sredine pre izvođenja bilo kakvih radova, a u cilju utvrđivanja kasnijeg eventualnog uticaja planiranih radova na kvalitet vazduha, voda, zemljišta, kao i na eventualno povećanje nivoa buke, radijacije i elektromagnetnog zračenja.

Ispitivanja „nultog stanja“ životne sredine obavljaju isključivo ovlašćene i akreditovane laboratorije, a merenja se sprovode u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS 135/04 i 36/09), Zakonom o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS br. 36/09), Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Sl. glasnik RS br. 62/06), Zakonom o vodama (Sl. glasnik RS broj 30/10), Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni glasnik RS br. 36/09), Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja (Službeni glasnik RS br. 36/09), Zakonom o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (Službeni glasnik RS br. 36/09), kao i drugim podzakonskim aktima kojima se regulišu pitanja zaštite vazduha, voda, kvaliteta zemljišta, nivoa buke, elektromagnetnog i radioaktivnog zračenja.

Reference saradnika AGROTERMEKO u oblasti izrade elaborata o „nultnom stanju“ životne sredine:

-        „nulto stanje“ životne sredine – Karamanica, oština Bosilegrad,

-        „nulto stanje“ životne sredine – Lisina, oština Bosilegrad,

-        „nulto stanje“ životne sredine – Toplička Mala Plana, oština Prokuplje,

-        „nulto stanje“ životne sredine – Dobrovodica, oština Batočina,

-        „zatečeno stanje“ – Suva ruda, Rudnica, oština Raška,

-        „zatečeno stanje“ – Kiževak, oština Raška,

-        „zatečeno stanje“ – Rgotinski krš, oština Zaječar.